« பொருட்கள் உலாவி

நாலடியார் தெளிவுரை

பதினெண்கீழ்க் கணக்கில் அடங்கும் நாலடியார் தெளிவுரையுடன் தரப்பட்டுள்ளது.

நூலாசிரியர்: இராமநாதன்செட்டியார்.பொன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1956 / 1989

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கல்வி, இலக்கியம்

விலை: ரூ.19