« பொருட்கள் உலாவி

வாழ்க்கை வினோதம்

சாதாரண வாழ்வில் காணும் விநோதங்களைத்தான் ஆசிரியர் இந்நூலில் நகைச்சுவை ததும்ப சித்தரித்திருக்கிறார்.

நூலாசிரியர்: அழ.வள்ளியப்பா

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1945 / 1965

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கட்டுரைகள்

விலை: ரூ.1.5