« பொருட்கள் உலாவி

திருக்குறள் எளிய உரை

திருக்குறளுக்கு நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியுள்ள எளிய உரையின் தொகுப்பு நூல்.

நூலாசிரியர்: நாமக்கல் கவிஞர்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1952 / 1999

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: கல்வி, இலக்கியம்

விலை: ரூ.140