« பொருட்கள் உலாவி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் - இராஜேந்திரப் பிரசாத்

இராஜேந்திரப் பிரசாத் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு பள்ளிச் சிறுவர்களுக்காக எளிய முறையில் நூல் வடிவில் தரப்பட்டுள்ளது.

நூலாசிரியர்: வெங்கட்ராம்.எம்.வி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1967 / 2000

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு, வரலாறு

விலை: ரூ.15