« பொருட்கள் உலாவி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் - கோபால கிருஷ்ண கோகலே

கோபால கிருஷ்ண கோகலே அவர்களின் வாழ்கை வரலாற்றை சிறுவர்களுக்காகஎளிய முறையில் தொகுத்து தருகின்ற நூல். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் வரிசை நூல் எண் - 3

நூலாசிரியர்: வெங்கட்ராம்.எம்.வி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1967 / 2006

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு, வரலாறு

விலை: ரூ.20