« பொருட்கள் உலாவி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் - லால்பகதூர் சாஸ்திரி

லால்பகதூர் சாஸ்திரியின் வாழ்க்கை வரலாறு பள்ளிச் சிறுவர்களுக்காக நூல் வடிவில். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர்கள் வரிசை எண் - 15

நூலாசிரியர்: வெங்கட்ராம்.எம்.வி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1967 / 2002

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு, வரலாறு

விலை: ரூ.20