« பொருட்கள் உலாவி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் - பகத்சிங்

மாவீரன் பகத்சிங் வாழ்க்கை வரலாற்றை பள்ளி சிறுவர்களிற்காக எளிய முறையில் தொகுத்து தருகின்ற நூல். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் வரிசை நூல்

நூலாசிரியர்: வெங்கட்ராம்.எம்.வி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1970 / 2006

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு, வரலாறு

விலை: ரூ.20