« பொருட்கள் உலாவி

அமெரிக்கப் பயணம்

இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலகிலேயே எல்லா நாடுகளிலும் முன்னணியில் நிற்கும் நாடான அமெரிக்காவைப் பற்றி தமிழ் மக்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்வதற்காக இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.

நூலாசிரியர்: சண்முக சுந்தரம்.சிவ

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 2005 / 2005

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: பயணம்

விலை: ரூ.36