« பொருட்கள் உலாவி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் - சுப்பிரமணிய சிவா

சுப்பிரமணிய சிவா அவர்களின் வாழ்கை வரலாற்றை சிறுவர்களிற்காக எளிய முறையில் தொகுத்து தருகின்ற நூல். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் வரிசை நூல் எண் - 51

நூலாசிரியர்: வெங்கட்ராம்.எம்.வி

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1980 / 2008

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: வரலாறு, குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு

விலை: ரூ.20