« பொருட்கள் உலாவி

வால்மீகி இராமாயணம்

கதையும் கருத்தும் விட்டுப் போகாமல் மிக்க கவனத்துடன் ஆசிரியர் இந நூலை எழுதியுள்ளார்.

நூலாசிரியர்: அ.லெ.நடராஜன்

முதல் / கடைசி பதிப்பு: 1970 / 2008

இணைக்கப்பட்ட சீட்டு: சமயம், இலக்கியம்

விலை: ரூ.195